Vereniging

TEAM

Leraren

Karatevereniging Iryoku werd op 1 september 1993 opgericht door Shihan Gilbert Cleveringa en Sensei Arend Mud. Beiden hebben zitting in de Raad van Advies, die het zelfstandig Iryoku-bestuur adviseert. 

Shihan Gilbert Cleveringa

6e dan Shinkyokushin Karate
Gediplomeerd LMA, Rijkserkend leraar
Branch chief WKO
Lid Raad van Advies Iryoku

Sensei Arend Mud

3e dan Shinkyokushin Karate
Gediplomeerd LMA, Rijkserkend leraar
Lid Raad van Advies Iryoku

Senpai Cheyenne Dokter

2e dan Shinkyokushin Karate

Senpai Casper Ferwerda

2e dan Shinkyokushin Karate        

Senpai Erwin Krot

1e dan Shinkyokushin Karate         

Bestuurslid Iryoku

Senpai Martijn Poortman

1e dan Shinkyokushin Karate         

Penningmeester NSKO

DE 10 PIJLERS VAN IRYOKU

Krijgskunsten kennen de vijf gouden regels. Feitelijk zijn het waarden. Op basis van eigen ervaring en onze visie op het (karate)leven hebben wij daar vijf waarden (de eerste vijf) aan toegevoegd. Dit samenstel van waarden, elkaar aanvullend en soms ogenschijnlijk overlappend, vormt de grondslag voor ons handelen. Bij nauwkeurige bestudering en door de beoefening van het Shinkyokushin Karate zal blijken dat alles simpelweg draait om jezelf. Hoe sta jij in het leven? Geef je er invulling aan? En wil je door anderen worden gezien? Leraren en medeleerlingen zijn slechts de voertuigen op jouw Shinkyokushin-weg.

1. Wilskracht

De activiteiten van Iryoku zijn gebaseerd op het systeem van Sosai Masutatsu Oyama’s Kyokushin Karate, het Budokarate. De naam van de vereniging is Japans en betekent wilskracht. Dit zegt meteen iets over datgene wat nodig is om deze vorm van karate te kunnen beoefenen: nooit opgeven.

2. Kwaliteit

Kwaliteit kent vele definities. Onze leerlingen bepalen onze kwaliteit. We hechten er waarde aan om te kunnen zeggen dat Iryoku twee rijksgediplomeerde leraren heeft en daarnaast kundige, bekwame assistent-leraren. Door voortdurend te werken aan onze eigen ontwikkeling proberen we een hoge standaard te handhaven. Daarnaast vinden wij dat individualiteit belangrijker is dan massaliteit. Daarom worden de lessen zoveel mogelijk door minimaal twee (assistent-)leraren gegeven, waardoor elke leerling de aandacht krijgt die hij/zij nodig heeft. En hoewel we in de loop van de jaren in ledenaantal gegroeid zijn, is Iryoku’s motto nog steeds: onze kracht is de individuele aandacht.

3. Respect

Respect (eerbied) begint bij jezelf. Wie zichzelf respecteert, kan respect tonen en anderen met respect behandelen. Hij of zij zal zelf ook met respect behandeld worden. Respect ‘dwing’ je af, door gewoon te doen en soms iets te laten. Kinderen moeten dat leren, ouderen zouden het moeten weten. In het Shinkyokushin Karate en de gevechtskunsten is respect een ‘must’. Wellicht nog belangrijker dan in het dagelijks leven. Respectloosheid leidt tot chaos, waarbij het recht van de brutaalste prevaleert. Dat is juist wat wij niet willen. Wat wij iedereen willen meegeven; heb eerbied voor alles wat leeft.

4. Zelfvertrouwen

Gebrek aan zelfvertrouwen kan het leven lastig maken. Zelfvertrouwen kun je kweken en vergroten door zelfverdedigingsvaardigheden, fysiek en vooral mentaal, aan te leren en te vergroten. Leer jezelf kennen, je eigen grenzen opzoeken en verleggen. Hoe meer de leerling leert en hoe vaker hij of zij wordt getoetst, des te beter zal diegene worden. Motivatie, wilskracht, discipline en karakter spelen een belangrijke rol. Niet opgeven, doorbijten. Ook al is het niet altijd even leuk en gemakkelijk. Dat is waar Iryoku voor staat en uitdraagt.

5. Weerbaarheid

Weerbaarheid kent twee vormen: verbale en fysieke. Shinkyokushin Karate blinkt uit in het ontwikkelen van beiden. We hebben niet alleen aandacht voor de fysieke ontwikkeling van de karateka, maar ook de geestelijke kant. Essentiële elementen hierbij zijn onder meer de ademhaling, omgaan met stress, inzicht en overzicht, stemgebruik en zelfbeheersing. Shinkyokushin Karate is de ultieme vorm van zelfverdediging.

6. Discipline

Weinig is moeilijker dan discipline. Het is makkelijk om nee te zeggen tegen een inspanning. Discipline is een niet te onderschatten vaardigheid. Doen wat gezegd wordt en de (zelfopgelegde) opdrachten tot een (goed) einde brengen. Een vaardigheid die in elke situatie en overal van pas kan komen. Alles wat je nu niet traint en oefent, zul je nooit kunnen. Het komt niet allemaal vanzelf (naar je toe), het vraagt hard werken. Daar is discipline voor nodig.

7. Etiquette

Shinkyokushin Karate begint en eindigt met hoffelijkheid. Neem het groeten van de leraar en medeleerlingen en het ‘groeten’ van de shinden (de tempel). Het dragen van schone kleding, gewassen handen en voeten, kort geknipte nagels; zaken die in onze dojo-etiquette worden geregeld. Zonder etiquette heerst de bandeloosheid. Niet weten wat te doen in (een vreemd) gezelschap. Hoe je op te stellen en te gedragen? Wat wel en wat niet te zeggen? Zo gaan onze leerlingen niet in discussie met de leraar tijdens de les. Feitelijk dingen die bij het gewone leven horen.

8. Eerlijkheid

Wees eerlijk naar jezelf. Kun je in de spiegel kijken en zeggen: ik heb dat gedaan wat is opgedragen, door anderen of mijzelf? Wees ook eerlijk naar anderen. Oprechtheid en eerlijkheid vormen bij Iryoku de basis. Het creëert wederzijds vertrouwen. Een vertrouwd gevoel. Eerlijkheid zal je wel brengen waar je wilt zijn in het Shinkyokushin Karate én in het leven.

9. Karakter

Je persoonlijkheid wordt sterker door een gerichte ontwikkeling van jouw eigenschappen. Doorgaan ondanks dat het lichaam en de geest eigenlijk al willen stoppen. De geest sterken en vermoeidheid en gedachten aan bijzaken onderdrukken. Het boven jezelf uitstijgen en grenzen verleggen. Dit is een nobele vaardigheid die overal terugkomt, of het nu gaat om sport, studie of werk. Karakter is een deugd die zeker door zelfverdedigingskunsten gevormd wordt. Het gaat via de weg van de geleidelijkheid bij de jeugd en wordt zeker getoetst bij de volwassenen.

10. Zelfbeheersing

Een niet te onderschatten eigenschap. Zinloos geweld is het ultieme verlies. Iemand heeft van zichzelf verloren. Hij of zij kon het niet met woorden oplossen. Was niet in staat te stoppen met de actie toen het (nog) kon. Zelfbeheersing is onder andere: je emotie onder controle houden bij een klap in je gezicht; een echte of in de vorm van een nare opmerking. Dit kun je trainen en kom je zeker in onze lessen tegen. In het Japans wordt dit uitgedrukt met het woord osu (spreek uit: oesh). Dit staat voor osaeyru shinobu (ook wel oshi sinobu); het ondergaan van pijn en ongemak en het beteugelen van de geest. Daar zit de meerwaarde voor de karateka, de mens die de karateka feitelijk is. Karate ni sente nashi; ‘Er bestaat geen eerste aanval in het karate. ‘

VOORUITGANG

Examens

Elk half jaar wordt er een examen afgenomen, vlak voor de zomervakantie en de kerstvakantie.

Het zomerexamen van de volwassenen wordt door de bond afgenomen tijdens het NSKO-zomerkamp. Het winterexamen vindt plaats op een van de locaties van Iryoku. De examens voor de jeugd worden door Iryoku afgenomen. Dit geldt ook voor de winterexamens van de junioren/volwassenen.

Een ieder die vordering heeft gemaakt, kan voor het examen opgaan. Let wel dat dit door de leraren wordt bepaald, niet door de leerling. De leraren worden geacht de kennis en kunde te hebben om de student te kunnen laten slagen.

Als elke les een examen is, dan is elk examen een les.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historie

Geschiedenis

Een aantal hoogtepunten door de jaren heen, onderverdeeld in tijdvakken.

1993-1999

April 1993: eerste lessen
1 September 1993: Iryoku opgericht
Juli 1994: 3e dan Shihan Gilbert
1995: eerste bokaal van de vereniging, tijdens het Fries kampioenschap
Juli 1996: 2e dan Sensei Arend (uit handen van Kancho Shokei Matsui)
1997: eerste driedaags winterkamp op Schiermonnikoog
Mei 1997: Sensei Arend behaalt het Leraar Martial Arts-diploma, specialiteit full contact karate
Mei 1997: lerarendiploma (1991) Shihan Gilbert wordt erkend door het ministerie van WVS
1997: Tjerk Harkema winst eerste Friese titel voor Iryoku
1998: tweede winterkamp op Schiermonnikoog. Voorpagina De Telegraaf (IJskoude killers’)
1998: eerste NK-titel voor Iryoku, behaald door Patrick Bons

2000-2009

Januari 2002: benoeming Shihan Gilbert tot bondsridder Federatie Oosterse Gevechtskunsten
Juli 2002: 4e dan Shihan Gilbert
Juli 2003: 1e dan Ria Heeringa
Januari 2004: aansluiting Nederlandse ShinKyokushin Organisatie (NSKO)
Mei 2005: opening dojo in Stiens
September 2005: samenwerking met Leeuwarden Studiestad
Mei 2006: NSKO wordt Rijkserkend en is aangesloten bij FOG/NOC*NSF
Mei 2006: 1e dan Frans Hoogervorst
September 2008: jubileumtoernooi 15-jarig bestaan: Iryoku-kids ‘kikkeren heuvel op’ voor KiKa en Ronald McDonaldhuis Friesland
December 2009: Oldehove Kerst Cup

2010-2014

September 2010: eerste editie Oldehove Cup.
Oktober 2011: Shihan Gilbert en Sensei Arend bezoeken WK in Tokio.
Juli 2012: 2e dan Frans Hoogervorst.
Zomer 2012: Shihan Gilbert door WKO benoemd tot branch chief Nederland
2012: eerste editie David Dekenga Memorial, waarbij we clublid David Dekenga (overleden in 2011) herdenken. 
September 2013: 5e dan Shihan Gilbert.
Oktober 2013: viering 20-jarig bestaan.
Januari 2014: Shihan Gilbert wordt gekozen tot voorzitter van de NSKO.
Juni 2014: boek ‘Tien jaar op een rots’ van Sensei Arend verschijnt.
Juni 2014: 1e dan Ron Lindeman en Erwin Krot.
Augustus 2014: eerste deelname Shihan Gilbert aan Dream Cup in Tokio.

2015-2019

Juni 2015: deelname Iryoku aan het eerste Europees full-contact zomerkamp in België
November 2015: Shihan Gilbert en Sensei Arend aanwezig bij de WK in Tokio
April 2016: eerste editie training op de bodem van de Waddenzee
April 2016: tweede plaats van Friesland bij Poiesz Jeugd Sponsor Actie
Augustus 2016: eerste editie Iryoku Jeugddag
April 2017: tweede editie Training op de bodem van de Waddenzee. Voorpagina Leeuwarder Courant
Juni 2017: 1e dan Martijn Poortman. Paginagroot Leeuwarder Courant.
Juli 2018: 1e dan Casper Ferwerda
Oktober 2018: 25-jarig jubileum. Paginagroot artikel Friesch Dagblad
November 2019: Shihan Gilbert, Sensei Arend, Senpai Martijn en Senpai Casper naar Japan voor bezoek aan het WK en deelname aan seminar. Shihan Gilbert wordt er op voordracht van de Japanse afdeling van de WKO bevorderd tot 6e dan.

2020-heden
2020 en 2021: Iryoku doorstaat de pandemie. Online lessen en af en toe een Kahoot-quiz
April 2020: Senpai Cheyenne (1e dan) wordt toegevoegd aan het lerarencorps
Februari 2021: Warme Wintertraining in de sneeuw
Juli 2021: Iryoku Familiedag in Lauwersoog
September 2021: Gasttraining Shihan Valeri Dimitrov
Juli 2022: Senpai Cheyenne behaald haar 2e dan
Mei 2023: Iryoku krijgt een nieuw bestuur
September 2023: Iryoku bestaat 30 jaar, Senpai Casper behaaldt zijn 2e dan
Oktober 2023: Arend Sensei wordt bevorderd tot 3e dan

MOED, WILSKRACHT  EN RESPECT

 Oldehove Cup

Ieder jaar organiseert Iryoku de Oldehove Cup, het grootste Shinkyokushin karatetoernooi van Noord-Nederland. Aan het evenement doen zowel jeugdige karateka’s als volwassenen mee. In de ochtend worden er kata’s gelopen en ’s middags zijn er kumitewedstrijden. In de poules zijn er prijzen voor de top-drie. De belangrijkste onderscheiding wordt echter niet gewonnen maar verdiend: de Oldehove Cup. De bokaal gaat naar degene die de filosofie van het Shinkyokushin Karate het meest heeft uitgedragen. Dat wil zeggen: inhoud heeft gegeven aan ‘moed’, ‘wilskracht’ en ‘respect’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOED, WILSKRACHT  EN RESPECT

 Onze kampioenen

Iryoku heeft een groot aantal kampioenen voortgebracht, zowel bij kata als kumite: Friese, Noord-Nederlandse, Nederlandse, Belgische en zelfs een Europese. We wonnen ook prijzen op andere grote toernooien in binnen- en buitenland, zoals de Waterpoort Cup, Beker der Kempen en onze eigen Oldehove Cup. Via onderstaande knop vind je Iryoku’s kampioenen (volwassenen en jeugd) bij de grootste toernooien waar we aan hebben meegedaan.

nl_NLDutch