Organisatie 

Algemene Ledenvergadering (ALV)
De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan waar alle leden en bestuur samenkomen om belangrijke besluiten te nemen, zoals goedkeuring van het beleid en verkiezingen van bestuursleden. De ALV biedt een platform voor transparantie, discussie en de betrokkenheid van alle leden bij de besluitvorming van de karatevereniging.

Notulen ALV Iryoku 23-02-2024
Notulen ALV Iryoku 21-06-2024

Bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor het algemene management en de besluitvorming binnen de karatevereniging. Zij zetten de koers uit en dragen zorg voor de organisatorische en financiële aspecten.

Bestuursleden: Mindert Pool (voorzitter), Frank Dankmeijer (secretaris), Philip Bote Dijkstra (penningmeester), Marike Utzon, Barry van Ee en Erwin Krot.
Neem contact op

Raad van Advies (RvA)
De Raad van Advies biedt waardevolle inzichten en ondersteuning aan het bestuur. De leden van deze raad delen hun ervaring en expertise om strategische besluitvorming te bevorderen.

RvA-leden: Gilbert Cleveringa en Arend Mud.
Neem contact op

Vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon is er om een veilige omgeving te waarborgen en fungeert als aanspreekpunt voor leden die behoefte hebben aan vertrouwelijke gesprekken of ondersteuning. De vertrouwenspersoon handelt met volledige geheimhouding.

Vertrouwenspersoon: Jaap Cuperus.
Neem contact op

Activiteitencommissie
De activiteitencommissie organiseert diverse evenementen en activiteiten om de verbondenheid binnen de vereniging te versterken en het plezier in karate te bevorderen.

Leden: Natascha Albers (voorzitter), Marrit Dijkstra, Carst Span, Marike Utzon, Marije Sijtsma, Mindert Pool, Agnieszka Kepa-Pool en Karin Buisman.
Neem contact op

Communicatiecommissie
Verantwoordelijk voor interne en externe communicatie, de communicatiecommissie zorgt voor heldere informatieverspreiding, zowel binnen de vereniging als naar buiten toe.

Leden: Arend Mud (voorzitter), Casper Ferwerda, Arrabella Roorda, Staffan Utzon en Frank Dankmeijer.
Neem contact op

Ledenwerving- & Sponsorcommissie
Deze commissie richt zich op het aantrekken van nieuwe leden en het aangaan van samenwerkingen met sponsors om de financiële gezondheid van de vereniging te waarborgen.

Leden: Greet Foekema van Ee (voorzitter), Natascha Albers en Anne van Marrum.
Neem contact op

Ledenadministratie
De ledenadministratie houdt nauwkeurig bij welke leden deel uitmaken van de vereniging, zorgt voor in-en uitschrijvingen en beheert de relevante gegevens.

Lede: Marije Sijtsma (voorzitter), William Baranyizigiye en Sonja Germeraad.
Neem contact op

Visie

Wij staan voor een brede bevordering van het Shinkyokushin Karate.

Missie

Wij geven lessen en trainingen aan zoveel mogelijk kinderen, jongeren en volwassenen. Shinkyokushin Karate is budo. Leerlingen krijgen de kans fysiek en mentaal weerbaar(der) te worden. Onze Japanse naam ‘Iryoku’ betekent: wilskracht, inzet, toewijding en doorzettingsvermogen. Deze kwaliteiten zien wij terug bij onze leerlingen.

Karatetechnische organisatie:
Yudansha

Yudansha bepaalt het karatetechnisch beleid en bestaat uit enkel zwarte banders. Zij fungeren als assistent-leraren en leraren, waardoor zij een leidende rol spelen in het onderwijzen en verspreiden van de karatekennis binnen de vereniging.

Leden: Shihan Gilbert Cleveringa (6e dan), Sensei Arend Mud (3e dan), Cheyenne Dokter (2e dan), Casper Ferwerda (2e dan), Erwin Krot (1e dan), Martijn Poortman (1e dan).
Neem contact op

Zie vereniging voor meer informatie over de leraren.

Wedstrijdcommissie

De wedstrijdcommissie coördineert nationale en internationale karatewedstrijden en competities, waardoor leden de kans krijgen om hun vaardigheden te testen en te verbeteren. De contactpersoon van deze commissie bepaalt in overleg met yudansa (Shihan Gilbert) welke karateka’s kunnen deelnemen aan wedstrijden en toernooien.

Leden: Cheyenne Dokter (contactpersoon), Erwin Krot, Egbert Jan Pool, Agnieszka Kepa-Pool, Karin Buisman en Jelle van Ee.
Neem contact op

Trainingscommissie

Verantwoordelijk voor het coördineren van trainingen en het ontwikkelen van het programma voor de kumitetraining ter ondersteuning van de leraren (yudansa). Samen met yudansha zorgt de  trainingscommissie ervoor dat leden op een effectieve en veilige manier kunnen trainen en groeien in hun vaardigheden.

Leden: Erwin Krot (contactpersoon), Cheyenne Dokter en Egbert Jan Pool.
Neem contact op

Kadergroep

De kadergroep, bestaande uit gevorderde karateka’s, kan assisteren op karatetechnisch gebied tijdens trainingen. Deze groep, bestaande uit groene banders vanaf 21 jaar, bruine banders en zwarte banders draagt bij aan de ontwikkeling van alle leden. De kadergroep wordt aangestuurd door de leraren (yudansha).

 

 

Klik hier voor het organogram van Iryoku.

nl_NLDutch